Recht op correctie

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben betrokkenen het recht om rectificatie te vragen van hun persoonsgegevens. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. Iemand kan om rectificatie vragen als zijn persoonsgegevens:

  • feitelijk onjuist zijn;
  • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
  • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Let op: het recht is er alleen voor de aanpassing van feitelijke gegevens, zoals fouten in een naam of geboortedatum.

Specifiek voor de zorg:

Is bijvoorbeeld een patiënt het niet eens met indrukken, meningen of conclusies van de zorgverlener? Dan kan hij deze niet laten corrigeren. Een medische analyse is namelijk geen persoonsgegeven. In dat geval kan de patiënt wel altijd zijn schriftelijk commentaar aan het medisch dossier laten toevoegen. Dit recht op aanvulling is er op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).