Recht op vergetelheid van een derde in de zorg

Specifiek: persoonsgegevens in een dossier/uitspraak van Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg.

Kunnen er omstandigheden zijn die maken dat op grond van de AVG gegevens van een derde uit een dossier moeten worden verwijderd?

Ja, die kunnen er zijn.

Verwijdering op verzoek van een derde

Het recht op vergetelheid van artikel 17 AVG heeft ook uitzonderingen. Het op verzoek verwijderen van persoonsgegevens uit een klachtdossier is lastig, omdat zaken ook gereconstrueerd moeten kunnen worden. Dit lijkt een voldoende reden om in ieder geval geen verplichting tot verwijdering aan te nemen.

Voor de interne dossiervoering zal een beroep op het recht om vergeten te worden, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet worden gehonoreerd.

Advies van VWS

Om de betrokkene toch tegemoet te komen in zijn op zich begrijpelijke verzoek, adviseren wij om in de uitspraken zelf (die mogelijk ook openbaar zijn en gepubliceerd worden) de persoonsgegevens van de verzoeker te anonimiseren. Doe dit dan wel volgens de anonimiseringsrichtlijnen van de Rechtspraak. Overigens worden bij openbare uitspraken zoals op Rechtspraak.nl de persoonsgegevens doorgaans allemaal weggelakt.

De specifieke casus

Aanleiding voor deze FAQ was de casus van een van de Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg. Een vader (geen partij in de procedure) vroeg om het verwijderen van de gegevens van zijn dochter en vooral van hemzelf uit het dossier. Zijn ex-vrouw (moeder) had geklaagd tegen een BIG-geregistreerde hulpverleenster in het kader van een vechtscheiding en daarbij ook allerlei zeer negatieve uitspraken gedaan over de vader. Deze waren door het tuchtcollege (deels) in de uitspraak overgenomen (want niet weersproken, vader was immers geen partij) waarna vader in andere procedures werd geconfronteerd met deze uitspraken als waren ze de waarheid (immers door het tuchtcollege aangenomen). De vader deed zijn verzoek op grond van het Recht op vergetelheid.