Verwijderen uit dossiers Tuchtcolleges

Specifiek: persoonsgegevens in een dossier/uitspraak van de Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg

De persoonsgegevens van een klager of een verweerder mogen niet uit het dossier/uitspraak van het Tuchtcollege van de gezondheidszorg verwijderd worden. Deze persoonsgegevens worden namelijk verwerkt en bewaard op grond van een wettelijke verplichting (en daarmee is de uitzondering van artikel 17, derde lid, aanhef en onder b AVG van toepassing).

Toelichting

De uitleg voor het wel bewaren van de uitspraak (met daarin de persoonsgegevens) en het daarmee afwijzen van een verzoek op vergetelheid is als volgt:

Op grond van de basisselectielijst bewaren de Tuchtcolleges hun uitspraken. Artikel 17 van het Tuchtrechtbesluit vermeldt welke (persoons)gegevens in een uitspraak moeten staan. Dit geldt onder meer voor de volgende gegevens:

  • de naam, de voornamen en de woonplaats van de klager;
  • de naam, de voornamen en, voor zover bekend, het werkadres van degene over wie is geklaagd.

Een basisselectielijst (BSD) is een lijst die aangeeft of - en zo ja hoe lang - informatie bewaard moet blijven of vernietigd moet worden. Voor medische tuchtcolleges is het hebben van een BSD verplicht.