Toestemming: bewijzen analoog

Als vrager van de toestemming - zorgaanbieder, zorgverlener, werkgever, (sport)vereniging etc. - moet je kunnen bewijzen dat de verkregen toestemming voldoet aan al

de vier voorwaarden:

  • vrij
  • specifiek
  • geïnformeerd
  • ondubbelzinnig

Hoe bewijs je dat de toestemming geldig is?

Twee van de eisen die de AVG stelt aan toestemming zijn dat de toestemming ‘geïnformeerd’ en ‘specifiek’ gegeven is. Om geldige toestemming aan te tonen is het dan ook essentieel dat je kunt laten zien op basis van welke informatie de betrokken personen de toestemming hebben gegeven. Denk hierbij aan de brochure die je hebt overhandigd, of een A4-tje met uitleg over o.a. waarom je voor het gebruik van welke gegevens toestemming vraagt.

Het is dus onvoldoende om alleen de toestemming zelf vast te leggen.

Voorbeeld toestemmingsverklaring

Op sport.nl vind je een model voor een toestemmingsverklaring voor sportverenigingen.