Toestemming: bewijzen online

Vraag je online toestemming aan mensen voor het mogen verwerken van hun persoonsgegevens? Bijvoorbeeld doordat ze een vinkje aan kunnen klikken?

Bewaar dan de informatie over het websiteverzoek waarin de toestemming is gegeven. De automatische registratie van toestemming via de website heet ‘loggen’.

De logging kun je combineren met:

  • documentatie over het proces waarin je hebt vastgelegd op welke manier je toestemming ontvangt en vastlegt;
  • een kopie van de informatie die de betrokkenen hebben ontvangen voorafgaand aan de gegeven toestemming (bijvoorbeeld een brochure of een A4-tje met uitleg over o.a. waarom je voor het gebruik van welke gegevens toestemming vraagt).

Alleen logging is niet genoeg

Alleen maar verwijzen naar de logging (de automatische registratie van toestemming door de website) is onvoldoende om geldige toestemming aan te kunnen tonen. De informatie die aan de betrokkenen is verstrekt, ontbreekt dan namelijk.

Tenslotte moet je ervoor zorgen dat je voldoende data hebt waarmee de link tussen de verwerking én de toestemming van een betrokkene aantoonbaar is. Let wel, je mag hierbij niet méér data verzamelen dan strikt noodzakelijk is om geldige toestemming aan te kunnen tonen.

Advies

Als je online toestemming aan mensen vraagt, overleg dan ook met de beheerpartij van jouw website. Om goed te kijken naar wat je echt nodig hebt om aan te kunnen tonen dat de toestemming geldig is.