Toestemming: eerder gegeven, nog steeds geldig?

Als de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens (van bijvoorbeeld patiënten, cliënten, werknemers, leden, etc) al vóór inwerkingtreding van de AVG door de betrokkene was gegeven, op een manier die aan de voorwaarden van AVG voldoet, dan hoeft niet nog eens toestemming te worden gegeven.

In aanvulling op de eisen die reeds door de Wbp werden gesteld aan de toestemming, vereist de AVG dat de toestemming ‘uitdrukkelijk’ moet zijn. Indien je gegevens verwerkt, terwijl je daarvoor niet de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene hebt verkregen, dan moet je uiterlijk 25 mei 2020 de toestemmingen opnieuw hebben gevraagd.