Wanneer moet je een verwerkersovereenkomst wijzigen?

Een verwerkersovereenkomst is een contract tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker. Daarin leggen zij schriftelijk hun afspraken vast over het uitvoeren van een verwerking van persoonsgegevens; door de verwerker voor of namens de verwerkingsverantwoordelijke. Als in één of meer van onderstaande zaken iets verandert, dan wordt een wijziging in de verwerkersovereenkomst aanbevolen:

  • Wijziging in verwerkingsverantwoordelijke of verwerker (bijv. door overname, naamswijziging of fusie);
  • de aard van de verwerkingen;
  • het soort persoonsgegevens (gewoon, bijzonder, strafrechtelijk);
  • hoe voldaan wordt aan de rechten van betrokkene;
  • de beveiligingsmaatregelen die genomen worden in het kader van informatieveiligheid;
  • de vertrouwelijkheid van de gegevens;
  • het gebruik van sub-verwerkers;
  • medewerking aan audits.

Afhankelijk van de situatie, kunnen er, naast bovenstaande zaken, andere redenen zijn om een verwerkersovereenkomst te wijzigen. Uiteraard is dit sowieso het geval als de inhoud van de afspraken wijzigt.

De vorm van de wijziging staat vrij. Dit hoeft niet persé een heel nieuw contract te zijn.