Verwerkersovereenkomst met ZZPer

Moet je met een ZZPer een verwerkersovereenkomst sluiten?

Dat hangt af van de situatie.

1.   Neem je de ZZPer ‘in dienst’: dan betekent dat, dat de ZZPer ondergeschikt is aan de verwerkersverantwoordelijke of dat er op een andere manier een hiërarchische verhouding is (denk bijvoorbeeld aan detachering). In dat geval is de ZZPer geen verwerker in de zin van de AVG, maar werkt de ZZPer voor de verwerkingsverantwoordelijke. Dit wordt ook wel intern beheer genoemd. Wel moet er, in het geval dat er medische gegevens worden verwerkt, een geheimhoudingsverklaring ondertekend worden door de ZZPer.

2.   In het geval dat de ZZPer wordt ingehuurd als externe organisatie om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, wordt de ZZPer ingehuurd om een taak van de verwerkingsverantwoordelijke uit te voeren waarbij ook persoonsgegevens worden verwerkt (bijvoorbeeld de loonadministratie). In dit geval is er wel sprake van een verwerker en moet er een verwerkersovereenkomst gesloten worden.