Gegevens zorgstagiairs

Stagefonds

Een zorgaanbieder die in het kader van onderwijs stageplaatsen aanbiedt, kan per schooljaar hiervoor subsidie krijgen. Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) voert namens de minster van VWS deze subsidieregeling uit. Bij de subsidieaanvraag verstrekt de zorgaanbieder persoonsgegevens van de student die bij de zorgaanbieder stage gaat lopen.

Er worden dus tussen de zorgaanbieder en SBB persoonsgegevens uitgewisseld. Omdat de subsidie wordt verstrekt op verzoek van de zorgaanbieder, is er geen verwerker/verwerkingsverantwoordelijke relatie.

Beide partijen zijn verwerkingsverantwoordelijke en moeten deze verwerking in hun eigen register opnemen.