Gespecificeerde toestemming

Wat houdt gespecificeerde toestemming in?

In de Wabvpz wordt gesproken over ‘gespecificeerde toestemming’. Daarmee wordt bedoeld dat patiënten zelf kunnen bepalen welke gegevens uit het elektronische dossier met wie en waarvoor raadpleegbaar mogen worden gemaakt. De afgelopen 3 jaar is er gezocht naar een werkbare invulling van gespecificeerde toestemming. Dit bleek (nog) niet mogelijk. De gespecificeerde toestemming is dan ook niet in werking getreden. Gespecificeerde toestemming bestaat wettelijk gezien dus (nog) niet. Er wordt onderzocht of en in welke vorm gespecificeerde toestemming in de Wabvpz opgenomen gaat worden.