Wet BIG

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)  is een wet die regels stelt aan de beroepsuitoefening van gezondheidszorgberoepen. De wet is van toepassing op een groot aantal beroepen in de gezondheidszorg, waaronder artsen, tandartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. Het doel van de Wet BIG is het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners.

De Wet BIG stelt onder andere regels aan opleidingseisen, het medisch beroepsgeheim en voorbehouden handelingen (bepaalde handelingen mogen bijvoorbeeld alleen door artsen worden gedaan).

Tot slot bevat de Wet BIG ook een aantal strafbepalingen voor zorgverleners. Het doel van deze strafbepalingen is om de zorgverlener die schade of een kans daarop doet ontstaan, strafrechtelijk kan worden vervolgd. Het tuchtrecht kan leiden tot waarschuwingen, boetes of schorsingen. Kortom, de Wet BIG legt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de genoemde zorgverleners vast en beschermt daarmee de patiënt tegen ondeskundigheid en onzorgvuldigheid van zorgverleners.