Ziekte /beperking sollicitant/werknemer

Mag ik als werkgever tijdens een sollicitatieprocedure vragen of de kandidaat een ziekte of beperking heeft?

Nee, dat mag niet. Een werkgever mag tijdens een sollicitatiegesprek niet vragen naar de gezondheidstoestand van de sollicitant. Ook mag de werkgever niet vragen naar het ziekteverzuim uit het verleden.
Let op: als de gezondheid van de sollicitant rechtstreeks van belang is voor de functie waarop er wordt gesolliciteerd, dan moet de sollicitant dit laten weten aan de werkgever.

Na 2 maanden

Na twee maanden mag de werkgever aan de werknemer vragen of de werknemer in aanmerking komt voor de no-risk polis van de Ziektewet. Op grond van de Ziektewet is de werknemer verplicht om hier antwoord op te geven.

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Een werkgever mag wel tijdens de sollicitatieprocedure bij het UWV controleren of je behoort tot de doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.