Ambulancezorg Nederland

AZN is dé vertegenwoordiger van de sector ambulancezorg in het maatschappelijk verkeer met overheden, organisaties en instanties. Binnen en buiten de ambulancezorg.

AZN realiseert een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige ambulancezorg voor de patiënt, doordat zij als brancheorganisatie de 25 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) met elkaar verbindt, de belangen van de sector behartigt en doordachte en bindende afspraken met stakeholders maakt.

AZN is leidend en slagvaardig in de ontwikkeling van ambulancezorg tot excellente, veilige en mobiele zorg aan de patiënt.

Contactinformatie:
Veerallee 68, 8019 AE Zwolle
Postbus 489, 8000 AL Zwolle
Vragen AVG: Angelique van der Weerd, tel: 088 - 3838200
Website Ambulancezorg Nederland