VWS

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van ons ministerie.

Zorg voor ouderen en jongeren en voor hen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. En bij de zorg voor mensen hoort ook de zorg voor hun gegevens. Gegevens die zij zelf of via professionals uit het veld met ons delen; vrijwillig, op basis van een wettelijke verplichting of omdat het - bijvoorbeeld in de vorm van wetenschappelijk onderzoek of door het bijhouden van registers - in het belang is van onze nationale en soms ook de internationale volksgezondheid.

Met de AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn zet VWS zich samen met koepelorganisaties en de Autoriteit Persoonsgegevens in voor de bescherming van de privacy van mensen die zorg nodig hebben.