Bewaartermijn medisch dossier algemeen

De hoofdregel is dat een medisch dossier 20 jaar moet worden bewaard na het einde van de behandelingsovereenkomst. Dit is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Maar ook de AVG en de Wet verplichte GGZ (Wvggz) kunnen van toepassing zijn om te bepalen hoe lang een zorgverlener een medisch dossier moet bewaren. Soms moet een dossier langer of juist korter worden bewaard.

Langer bewaren

Een medisch dossier moet langer worden bewaard dan 20 jaar als:

  • er een andere wettelijke bewaartermijn is;
  • dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening;
  • de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders.

Voor een nadere uitleg: kijk bij bewaartermijn langer dan 20 jaar

Korter bewaren

Voor medische gegevens die niet onder de WGBO vallen, geldt de algemene regel dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. In zo’n geval is het belangrijk dat de zorgverlener in zijn verwerkingenregister duidelijk aangeeft waarom voor welke bewaartermijn is gekozen.

Voor een nadere uitleg: kijk bij bewaartermijn korter dan 20 jaar.