Bewaartermijnen medisch dossier korter dan 20 jaar

Als een patiënt het wil, kan hij de zorgverlener vragen om zijn gegevens eerder te vernietigen - dus eerder dan de 20 jaar.

Aan de vraag om vernietiging van het medisch dossier moet je binnen 1 maand voldoen, met de mogelijkheid van verlenging van maximaal 2 maanden.

Wat mag er niet eerder vernietigd worden

Er zijn twee uitzonderingen waarbij het dossier niet mag worden vernietigd:

  1. Als een voorschrift of wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten blijven.
  2. Als gegevens bewaard moeten blijven vanwege het belang van iemand anders. Bijvoorbeeld voor kinderen van een patiënt met een bepaalde erfelijke ziekte. Of als de patiënt een procedure heeft aangespannen tegen een zorgverlener en deze de gegevens nodig heeft voor zijn verweer.
    Of als een zorgverlener is verwikkeld in een aansprakelijkstelling of (strafrechterlijk) onderzoek. Dan is het in het belang van de zorgverlener dat het medisch dossier nog niet wordt vernietigd en kan hij dit weigeren.

Dilemma’s voor zorgverleners

Als een zorgverlener vooraf weet of vermoedt dat een patiënt een vernietigingsverzoek doet om de boel op te lichten - bijvoorbeeld om misbruik van een arbeidsongeschiktheidsuitkering te verdoezelen - kan dit voor een dilemma zorgen.

Een uitgewerkte praktijkvoorbeeld hiervan lees je op de website van de KNMG.

Risico’s van eerder vernietigen voor patiënt

Voor de patiënt zelf kan er ook een goede reden zijn om zijn dossier niet eerder te (laten) vernietigen. Bijvoorbeeld als nog niet alle nota’s zijn betaald door de verzekeraar. Voor betaling kan de zorgverzekeraar namelijk vragen om stukken uit het medisch dossier. De zorgverlener is onder bepaalde voorwaarden verplicht om hier inzage in te geven, ook zonder toestemming van de patiënt.

Als het dossier vernietigd is, loopt de patiënt het risico dat zijn zorgnota’s niet worden betaald/vergoed door de verzekeraar. Een zorgverlener kan de patiënt hierop wijzen.

Achteraf controle door zorgverzekeraar

Verzekeraars kunnen ook achteraf systematisch analyseonderzoek doen op basis van declaraties. Dat mag zonder toestemming van de patiënt en tot 5 jaar na de betaling van een nota in verband met de wettelijke verjaringstermijn. Vaak spreken verzekeraars kortere termijnen af met de gecontracteerde zorgverleners, meestal 2 jaar.

Verzekeraars kunnen bij de achteraf controle ‘niet meer dan strikt noodzakelijk is voor controle’ opvragen bij de zorgverlener (paragraaf 7 van de Regeling Zorgverzekeringen). Wat dat precies is, hangt af van waar de controle op gericht is, bijvoorbeeld ‘fysiotherapie’.