Bewaartermijnen

Alles over bewaartermijnen in specifieke situaties lees je door op bovenstaande subonderwerpen te klikken.

Algemene informatie

Om een goede administratie bij te kunnen houden, moeten organisaties bepaalde persoonsgegevens een tijd bewaren. Maar organisaties mogen die gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Er is op grond van de AVG geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren; kijkend naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. Wel zijn er concrete bewaartermijnen in andere wetten waar organisaties zich aan moeten houden.

Vernietigen of archiveren

Is de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij of zijn de gegevens niet meer noodzakelijk? Dan moeten organisaties de gegevens vernietigen.

Lees hier meer over bewaartermijnen in de sport.