Sportverenigingen: delen van persoonsgegevens met de bond

Mag een (sport)vereniging gegevens doorgeven aan de (sport)bond en mag de bond dit dan gelijk verwerken in de bondsadministratie?

Ja dat mag, mits de vereniging:

  1. zich daarbij houdt aan doelbinding;
  2. een grondslag heeft;
  3. voldoet aan de principes van dataminimalisatie en beveiliging;
  4. de persoonsgegevens niet langer bewaart dan nodig.

De privacystatement van de vereniging moet bovendien vermelden dat/welke persoonsgegevens er met de bond en eventuele andere derde partijen worden gedeeld; en voor welk doel.