Mag een (sport)vereniging gegevens doorgeven aan de (sport)bond en mag de bond dit dan gelijk verwerken in de bondsadministratie?

Ja dat mag, mits de vereniging:

  1. zich daarbij houdt aan doelbinding;
  2. een grondslag heeft;
  3. voldoet aan de principes van dataminimalisatie en beveiliging;
  4. de persoonsgegevens niet langer bewaart dan nodig.

De privacystatement van de vereniging moet bovendien vermelden dat/welke persoonsgegevens er met de bond en eventuele andere derde partijen worden gedeeld; en voor welk doel.