Bewaren in de sport: voor historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden

Mag je persoonsgegevens bewaren ten behoeve van (club)historie, onderzoek of voor statistische doeleinden?

Bij het bewaren van persoonsgegevens voor historische, wetenschappelijke en statistische doeleinden moet er een algemeen maatschappelijk belang zijn. Je kunt in dat geval de grondslag gebruiken, die je voor de oorspronkelijke verwerking had.

  • Voor de top- en professionele sport in Nederland (bijvoorbeeld deelname aan NK, EK, WK’s en OS) zal een algemeen maatschappelijk belang sneller aan de orde zijn dan bij breedte- en amateur sport.
  • Voor de breedte- en amateur sport in Nederland ligt een algemeen maatschappelijk belang aanzienlijk minder snel voor de hand, anders dan dat sporten in zijn algemeenheid gezond is. Voor het bewaren van persoonsgegevens is dan de grondslag ‘toestemming’ de meest voor de hand liggend. Deze toestemming kun je bijvoorbeeld regelen als een sporter als lid stopt bij de vereniging.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van wat wel en niet mag in dit kader verwijzen we je naar artikel 89 AVG en overweging 156 van de AVG.

N.B.

  1. Bewaar je persoonsgegevens voor historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden, dan moet je nog meer dan normaal rekening houden met dataminimalisatie. Zorg dus dat je niet meer persoonsgegevens gebruikt dan nodig zijn voor het doel.
  2. Zowel voor de top- en professionele sport als de breedte- en amateur sport geldt dat je verwerkingen ten behoeve van (club)historie, onderzoek of statistische doeleinden sowieso moet opnemen in je privacyverklaring.

Op de pagina Sportverenigingen en persoonsgegevens lees je hoe je om moet gaan met persoonsgegevens van leden.