BSN doorgeven aan Arbodienst en inspecteurs GGD

Mag een werkgever een BSN-nummer doorgeven aan de Arbodienst?

Ja dat mag, maar alleen als dat gebeurt in de context van een individuele re-integratie. Om de benodigde taken voor re-integratie uit te voeren, zijn de Arbodienst of bedrijfsarts afhankelijk van de gegevens van de werknemer. In dit proces is het toegestaan dat de arbodienst of bedrijfsarts gebruikmaakt van het BSN van de werknemer.

Gaat het niet om de individuele behandeling van een medewerker, maar eerder een algemeen advies van de arbodienst of bedrijfsarts aan de werkgever? Dan is het gebruik van het BSN niet essentieel. De werkgever mag het BSN niet doorgeven aan de Arbodienst.

Wet Kinderopvang: BSN van medewerkers

(GGD-)inspecteurs willen soms het Burgerservicenummer (BSN) gebruiken om medewerkers te kunnen checken in het personenregister Kinderopvang.

Mag een BSN van een medewerker zonder toestemming van die medewerker doorgegeven worden aan inspecteurs van de GGD?

Ja, dat mag. De GGD heeft een aantal wettelijke taken en daarbinnen dus een wettelijke basis voor het vastleggen van het BSN in de administratie. Bijvoorbeeld vanuit de wettelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg (inclusief logopedie en het uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma).

Niet via de mail

Let op: het is niet de bedoeling om de BSN via de ‘gewone’ mail te delen met de GGD-inspecteur vanwege de mogelijk onbeveiligde verzending.