BSN

BSN geen bijzonder persoonsgegeven

Onder de Wet bescherming persoonsgegevens was het BSN een bijzonder persoonsgegeven. Onder de AVG is het BSN geen bijzonder persoonsgegeven meer. Desondanks blijft (voor Nederland) het verbod voor verwerking van BSN gelden zoals we dit al jaren kennen. Anders gezegd: je mag het BSN in Nederland alleen gebruiken als ergens in een wet staat dat het mag (artikel 87 AVG).

Voor zorgaanbieders geldt:

Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg is van toepassing.