UAVG

De AVG is een Europese Verordening die rechtstreeks in Nederland doorwerkt, maar Europese lidstaten mogen desondanks op bepaalde onderwerpen ook aanvullende wetgeving maken. In Nederland heet deze aanvullende wetgeving de UAVG. De UAVG bepaalt onder andere dat een kind onder de 16 jaar niet zelfstandig toestemming mag geven.

Daarnaast zijn er aanvullende bevoegdheden voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vastgelegd. De UAVG is van toepassing op in Nederland gevestigde zorgaanbieders én op zorgaanbieders die geen vestiging in de EU hebben, maar wel in Nederland diensten en goederen aanbieden. Dit kan ervoor zorgen dat verschillende uitwerkingen (UAVG’s) van de AVG op dezelfde zorgaanbieder van buiten de EU van toepassing zijn.