Toestemming

Ook kinderen hebben recht op privacy. Maar in welke gevallen heb je als zorgprofessional toestemming van ouders of wettelijk vertegenwoordigers nodig voor het delen van (medische) gegevens aan kinderen? En welke rechten hebben kinderen zelf? Een simpel en eenduidig antwoord is er niet, omdat in elke situatie andere regels gelden.

Zo dwong recentelijk een 12-jarige jongen toestemming via de rechter af om een COVID-vaccinatie bij zichzelf te laten zetten. Voor jongeren tot 16 jaar wordt geadviseerd de beslissing samen met ouders te maken. De ouders van deze jongen konden het echter samen niet eens worden. Omdat de uiteindelijke beslissing bij de jongeren zelf ligt, stelde de rechter de 12-jarige jongen in het gelijk. Voor 16 en 17–jarigen geldt dat zij zelf de keuze mogen maken voor het laten zetten van een vaccinatie.

Medisch dossiers inzien jongeren

Ook bij het inzien van een medisch dossier is de leeftijd van het kind bepalend. Voor jongeren onder de 12 jaar is toestemming nodig van een vertegenwoordiger. Soms kan, in het belang van het kind, geen toestemming gegeven worden. Wel mag een kind onder de 12 jaar weten, bijvoorbeeld bij een operatie, welke handeling hem of haar te wachten staat.
Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan mag hij/zij het eigen medische dossier inzien. Dit geldt niet als het inzien van het dossier niet in het belang is van het kind of als deze wilsonbekwaam is. In deze gevallen is het noodzakelijk de wens van het kind eerst te overleg met de vertegenwoordigers.

Medisch dossiers inzien wettelijke vertegenwoordigers

Voor het inzien van medische dossiers geldt dat wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot en met 12 jaar deze dossiers mogen inzien. Kinderen van 12 tot en met 16 jaar moeten toestemming geven aan vertegenwoordigers voor het inzien van het medische dossier. Een uitzondering hierop is als er toestemming gegeven moet worden voor een medische handeling. Dan moeten de wettelijke vertegenwoordigers gezamenlijk toestemming geven. Is het kind ouder dan 16 jaar? Dan mogen vertegenwoordigers het medische dossier zonder toestemming van het kind niet inzien.

Handig hulpmiddel

Twijfel je als zorgprofessional welke gegevens je met wie mag delen en wat de rechten van ouders en jongeren zijn? Op de website van Jeugdconnect staat een handige tool met verschillende scenario’s die je verder kan helpen.