Jeugd

Privacy minderjarigen

Door de AVG en ook wetten zoals bijvoorbeeld de Wgbo, de Jeugdwet of de Wmo, wordt de privacy van minderjarigen extra beschermd. Het is niet altijd even makkelijk om te bepalen welke informatie over jeugdigen je wel of niet mag delen en onder welke voorwaarden. De privacywijzer op de website Jeugdconnect.nl helpt professionals in de zorg en in het sociaal domein dat te bepalen.

Disclaimer: de informatie in deze app is, in tegenstelling tot de andere informatie op deze website, (nog) niet afgestemd met de AP, maar voldoet aan de AVG en de inhoud van de app wordt regelmatig bijgewerkt.

Over de Jeugdconnect privacywijzer
De Jeugdconnectapplicatie is een initiatief van de manifestpartners 'In goed vertrouwen'. Dit is een coalitie van ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming, met steun van de ministeries van Volksgezondheid (VWS), Justitie (JenV) en Binnenlandse Zaken (BZK). In de privacywijzer staat algemene informatie over privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming en is bedoeld ter ondersteuning van hulpverleners bij vragen die zij hebben over de privacy van minderjarigen. Maar elke situatie is anders en daarnaast blijft hulp verlenen en bepalen welke informatie nodig is altijd maatwerk. Soms vraagt de situatie om het maken van andere afwegingen dan in de privacywijzer worden genoemd. Hulpverleners blijven zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die ze nemen.