Camera met gezichtsherkenning

Gezichtsherkenning is een technologie die zich snel ontwikkelt. Gezichtsherkenning komt voor in de vorm van het ontgrendelen van je telefoon of bij het inloggen van een app, maar ook in de zorg wordt gezichtsherkenning gebruikt.

Hierbij kan je denken aan het openen of sluiten van een deur binnen een verzorgingstehuis. Door het sluiten van een deur voorkom je dat een bewoner gaat ‘dwalen’. Tegelijkertijd kan het openen van deuren voor meer bewegingsvrijheid zorgen.

Bijzondere persoonsgegevens

Het gebruiken van gezichtsherkenning binnen de zorg kan niet zomaar. Om gebruik te kunnen maken van gezichtsherkenning heb je uiterlijke kenmerken van een persoon nodig. Uiterlijke kenmerken zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biometrische gegevens, net als bijvoorbeeld vingerafdrukken. Door biometrische gegevens wordt op grond van fysieke of gedragsgerelateerde kenmerken identificatie van een persoon bevestigd. Deze uiterlijke kenmerken van een persoon vallen onder bijzondere persoonsgegevens in de zin van de AVG. Het verwerken van deze persoonsgegevens is alleen mogelijk als hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. Het is dus verplicht op grond van de AVG om uitdrukkelijk toestemming te vragen voordat gebruik kan worden gemaakt van gezichtsherkenning. Deze toestemming kan gegeven worden door een wettelijke vertegenwoordiger.

Waarborgen privacy

Camera's gebruiken met gezichtsherkenning in de zorg is dus niet verboden, maar moet wel in overeenstemming met de AVG gebeuren. Om gezichtsherkenning te kunnen gebruiken, is uitdrukkelijke toestemming nodig van de betrokkenen om deze bijzondere persoonsgegevens te mogen verwerken. Uitdrukkelijke toestemming is een verzwaarde vorm van toestemming.

Alternatieven

Bijzondere persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden voor het beoogde doel. Dit brengt met zich mee dat de verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld een zorgaanbieder) die gezichtsherkenning toe wil passen moet toetsen of er geen andere mogelijkheden bestaan om het doel te bereiken waarbij minder gegevens worden verwerkt. Een alternatief voor gezichtsherkenning kan bijvoorbeeld GPS tracking zijn.