Dossier: Wat houdt dit begrip in?

In verschillende zorg-gerelateerde wetten (waaronder de Wabvpz) wordt gesproken over het begrip dossier. In de WGBO wordt het begrip dossier uitgelegd.

Begrip dossier

Uit de WGBO blijkt dat hulpverleners verplicht zijn om een dossier aan te leggen van de pati├źnt. Dat betekent dat de hulpverlener gegevens in het dossier opneemt die nodig zijn voor een goede zorgverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: gegevens die gaan over het medisch handelen, gegevens die noodzakelijk zijn voor de continu├»teit van de zorg en schriftelijke wilsverklaringen. Persoonlijke werkaantekeningen, correspondentie over claims of klachten en meldingen aan de inspectie vallen hier niet onder.

N.B. Per branche of beroepsgroep zouden afspraken kunnen worden gemaakt over de exacte inhoud van het dossier. Hiervoor verwijzen we je naar je brancheorganisatie/koepel.

Moeten whatsappberichten, e-mails etc. ook in het dossier opgenomen worden?

Dit hangt er vanaf. Het is niet mogelijk om voor elke situatie aan te geven welke gegevens in het medisch dossier opgenomen moeten worden. Het komt er op neer dat alleen datgene wat noodzakelijk is voor goede zorg opgenomen moet worden in het dossier. Wat exact noodzakelijk is voor goede zorg kan ingevuld worden door de beroepsgroep zelf. Hiervoor verwijzen we je naar je brancheorganisatie/koepel.