Foto's: doorsturen aan derden

Mag ik foto’s doorsturen aan derden?

Dat hangt er vanaf.

Foto’s van publieke bijeenkomsten

Als het gaat om foto’s van bijeenkomsten die in de pers zijn geweest, bijvoorbeeld de huldiging van topsporters en hun familieleden, is er in principe geen bezwaar om de foto’s op verzoek ter beschikking te stellen aan derden. De sporters zelf zijn immers al (min of meer) bekende Nederlanders.

Maar…

Vermeld bij de terbeschikkingstelling van de foto’s aan die personen:

  • voor welke doelen zij de foto’s mogen gebruiken;
  • en dat zij ze verder niet mogen delen, of voor andere doelen mogen gebruiken.

En voor een volgende keer

Zet dit in de communicatie vooraf die je naar sporters toe doet. Bijvoorbeeld een alinea in de uitnodigingsbrief voor de bijeenkomst.

Vermeld daarbij ook voor welke doelen foto’s achteraf gebruikt kunnen worden. En dat als familieleden dat niet willen, het hen vrij staat om niet op de foto te gaan.

Foto’s van de sportclub

Voor foto’s die genomen zijn op de sportclub - langs de lijn, op het veld, in de zaal - geldt dat ‘huishoudelijk gebruik’ is toegestaan. Denk daarbij aan het ophangen van de foto’s in de sportkantine, op de gang of het gebruik van foto’s van de sporters in het clubblad. Wil je een foto waar een individuele sporter op staat gebruiken op de website van de sportclub, dan is het wel zo netjes om dit af te stemmen met de sporter zelf. Zie ook het onderwerp ‘Foto’s: wanneer toestemming’.

Foto’s van dagelijkse situaties

Denk hierbij aan openbare ruimten, ontruimingsoefeningen of gewoon op straat. Als mensen niet heel herkenbaar in beeld zijn, kun je deze foto’s gewoon delen. Als mensen er echt vol met hun gezicht opstaan: zie hieronder bij ‘foto’s van individuen’.

Foto’s van individuen

Bij foto’s waarbij mensen vol herkenbaar in beeld zijn, moet je uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming vragen om ze te gebruiken. Meestal worden deze foto’s al met een bepaald doel genomen. Bijvoorbeeld voor publicatie in een (vak)blad, een nieuwsbrief of publicatie online. Maak duidelijke afspraken met de gefotografeerde over de doelen waarvoor je de foto gaat gebruiken en bevestig deze schriftelijk. Bijvoorbeeld in een e-mail. Maak daarbij ook expliciete afspraken over hoe lang je de foto bewaart en of je hem doorstuurt aan derden. Zie ook de FAQ ‘Foto’s: wanneer toestemming’.