Foto's: wanneer toestemming

Wanneer heb je toestemming nodig voor het gebruiken van foto’s?

Bij foto’s waarbij mensen vol herkenbaar in beeld zijn, moet je toestemming vragen om ze te gebruiken. Meestal worden deze foto’s al met een bepaald doel genomen. Bijvoorbeeld voor publicatie in een (vak)blad, een nieuwsbrief of publicatie online. Maak duidelijke afspraken met de gefotografeerde over de doelen waarvoor je de foto gaat gebruiken en bevestig deze. Bijvoorbeeld in een e-mail. Maak daarbij ook expliciete afspraken over hoe lang je de foto bewaart en of je hem doorstuurt aan derden. Zie ook het onderwerp ‘Foto’s: doorsturen aan derden ’.

Stockfoto’s

Dit zijn foto’s die door fotografen worden aangeboden en waarvoor de auteurs- en/of portretrechten al zijn afgekocht. Als je een stockfoto koopt, betaal je een bedrag voor het (meestal eenmalig) gebruik van de foto voor een bepaald doel, bijvoorbeeld een brochure. Dan hoef je niet meer na te denken over toestemming onder de AVG. Wat je dan niet mag doen, is de stockfoto ook voor andere doelen gebruiken. Dit is overigens niet perse een AVG-vereiste, maar een inkoopkwestie. Je hebt namelijk de leverancier van de stockfoto een bedrag betaald voor een bepaald gebruik. Wil je de foto opnieuw gebruiken of voor meer of andere doelen, dan moet je opnieuw financiële afspraken maken.