Gegevens delen per mail of post

Het uitwisselen van (bijzondere) persoonsgegevens mag alleen als:

  • hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven;
  • óf in de wet staat dat dit mogelijk is;
  • óf bij bescherming van de vitale belangen van een persoon.

Van het beschermen van het vitaal belang van een persoon is sprake als deze persoon, door bijvoorbeeld een ongeluk, niet meer in staat is zelf toestemming te geven. Deze grondslag mag je alleen gebruiken  als er geen andere grondslag beschikbaar is.

Per situatie zal onderzocht moeten worden of er een wettelijke grondslag bestaat voor het uitwisselen van bijzondere persoonsgegevens. Is daar geen sprake van, en de patiënt/cliënt (en/of de wettelijke vertegenwoordiger) kan zelf nog toestemming geven, dan zal de patiënt/cliënt zelf uitdrukkelijke toestemming moeten geven.