Gegevens delen per post

Een verslag van een patiënt of cliënt mag per post verstuurd worden; daaraan stelt de AVG geen extra eisen. Maar omdat het doorgaans om bijzondere persoonsgegevens gaat, adviseren we je de volgende punten in een procedure op te nemen:

  • Verstuur de post aangetekend;
  • Plak de envelop goed (controleerbaar) dicht met ‘vertrouwelijk’ erop;
  • Gebruik eventueel een (nogmaals persoonlijk aan de geadresseerde persoon gerichte) gesloten envelop met vertrouwelijk erop, in de envelop. Zo hebben onbevoegden, in bijvoorbeeld een postkamer, geen toegang tot de medische gegevens zonder dat het onopgemerkt blijft.

Bovenstaande procedure is niet verplicht.