Moet ik mijn medewerkers een aparte geheimhoudingsverklaring laten tekenen voor de AVG?

Het is niet nodig om medewerkers een additionele geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. Geheimhouding valt voor BIG geregistreerden onder het beroepsgeheim. Voor medewerkers in de zorg die niet onder de wet BIG vallen is het verstandig je er als werkgever of opdrachtgever van te verzekeren dat er een geheimhoudingsbeding in het arbeids- of samenwerkingscontract is opgenomen. Is dit niet het geval dan adviseren we deze alsnog op te nemen of een aparte geheimhoudingsverklaring te laten tekenen.

Een boete opleggen aan medewerkers voor het niet naleven van de AVG is verboden. Je mag medewerkers ook niet aansprakelijk stellen voor het eventueel niet nakomen van het gestelde in de AVG.