Identificatieplicht

Elke zorgaanbieder is verplicht de identiteit en het Burgerservicenummer (BSN) van een patiënt vast te stellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Voordat een BSN in de administratie opgenomen wordt, is het verplicht om de patiënt te identificeren en het BSN te controleren.