Inschakelen extern onderzoeksbureau in de zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders om informatie te geven over hun kwaliteit. Deze informatie is via een publieke website toegankelijk voor patiënten/ cliënten en zorgverzekeraars. Zorgverleners die onderzoek willen laten doen naar de kwaliteit van hun zorgverlening kunnen hiervoor onder strikte voorwaarden een extern onderzoeksbureau inschakelen.

Verwerkersovereenkomst en verplichtingen

Voor het inschakelen van een extern onderzoeksbureau is het belangrijk dat de zorgverlener een verwerkersovereenkomst afsluit met het onderzoeksbureau. De verwerking van de gegevens van patiënten/ cliënten blijft de verantwoordelijkheid van de zorgverlener. Zo moet de zorgverlener er op toezien dat het onderzoeksbureau beveiligingsmaatregelen naleeft. En dat het bureau niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk is om het kwaliteitsonderzoek uit te voeren.

Ook moet de zorgverlener ervoor zorgen dat het onderzoeksbureau de persoonsgegevens slechts in opdracht van de zorgverlener verwerkt. Het bureau mag de verkregen gegevens dus niet voor eigen gebruik inzetten of verder verwerken. Dit mag bovendien alleen als de data volledig wordt geanonimiseerd of als de betrokkenen hiervoor expliciete toestemming hebben gegeven.

Meer over deze verplichtingen lees je hier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.