Wkkgz

De Wet kwaliteit en klachtengeschillen in de zorg (Wkkgz) heeft als doel de kwaliteit van de zorg in Nederland te verbeteren en de positie van patiënten te versterken. De wet verplicht zorgaanbieders om zorg van goede kwaliteit te leveren en ervoor te zorgen dat hun patiënten tevreden zijn over de geleverde zorg. Zorgaanbieders zijn verplicht om klachten van patiënten serieus te nemen en een klachtenregeling aan te bieden. Een klachtenfunctionaris kan het gesprek tussen zorgverlener en patiënt op gang brengen.

Uit onderzoek blijkt dat patiënten niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. Lost een gesprek tussen een patiënt en zorgaanbieder niets op, kan de patiënt een geschil voorleggen aan een geschilleninstantie. De geschilleninstantie doet een uitspraak waar zowel zorgverlener als patiënt zich aan moet houden.

Zorgaanbieders zijn verplicht zich aan te sluiten bij een door de minister erkende geschilleninstantie. Tot slot verplicht de Wkkgz zorgaanbieders om melding te doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als er sprake is van een ernstig incident in de zorgverlening. Kortom, de Wkkgz gaat over het leveren van goede zorg; voor wat betreft privacy verwijst de wet naar de AVG.