Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) - algemeen

Alle kinderen van 0 tot 19 jaar krijgen jeugdgezondheidszorg aangeboden. Eerst via het consultatiebureau, later via de schoolarts. Elk kind krijgt hierbij een digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). In het DD JGZ staan gegevens over de gezondheid en ontwikkeling van het kind.

Het DD JGZ is een medisch dossier, waarop zowel de AVG als de WGBO van toepassing zijn. Voor het DD JGZ geldt daarom het medisch beroepsgeheim.