Medisch dossier

Zorgverleners, zoals huisartsen, tandartsen en specialisten, leggen de medische gegevens van hun patiënten vast in een medisch dossier. De rechten van patiënten en plichten van zorgverleners daarbij zijn wettelijk vastgelegd.

Zie voor meer informatie Elektronish Patiënten Dossier (EPD).

Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden.

Lees hier meer over de rechten en plichten van zorgverleners.

Autorisaties

Zorgaanbieders moeten hun autorisaties (wie kan bij welke gegevens) op orde hebben en dit ook loggen. Dat wil zeggen dat je achteraf kunt zien wie wanneer welke gegevens heeft bekeken, aangepast of verwijderd. Als binnen een organisatie bekend is dat er wordt gelogd, verkleint dit vaak de kans dat werknemers onbevoegd in dossiers kijken.

Om te voorkomen dat dossiers van bekende Nederlanders vaker worden bekeken en door meer mensen dan de bedoeling is, zijn er aanvullende creatieve oplossingen, zoals het toekennen van een VIP-status aan een patiënt of cliënt. Door middel van een VIP-status schrijven bijvoorbeeld BN’ers, maar ook de eigen medewerkers van het ziekenhuis, zich niet in onder hun eigen naam, maar met een speciaal identificatienummer of een schuilnaam. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het Tergooi Ziekenhuis (met locaties in Hilversum en Blaricum) en het VUmc.