Elektronisch Patienten Dossier (EPD)

Een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is een softwaretoepassing waarbij medische patiëntengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Dit ondersteunt zorgverleners in hun zorgverlening aan patiënten.

Uitwisseling van medische gegevens via een EPD is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van de patiënt. Ook voor regionale uitwisseling kan toestemming vereist zijn. Dit komt voort uit de WGBO en de AVG.

Wie mag erbij?

Niet zomaar alle zorgverleners mogen via een elektronisch patiëntendossier in medische gegevens kijken. Dit mogen alleen de zorgverleners die de patiënt daadwerkelijk behandelen. Ook mag inzage alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de behandeling.

Uitwisseling huisartsenpost

Huisartsen mogen zonder voorafgaande toestemming medische gegevens uitwisselen met de huisartsenpost. Een huisarts kan de huisartsenpost toegang verlenen tot een medisch dossier. Als een patiënt ’s avonds, ’s nachts of in het weekend contact opneemt met de huisartsenpost, kan de huisartsenpost de noodzakelijke medische gegevens van hem raadplegen.

Huisartsen moeten hun patiënten wel goed informeren over de uitwisseling van hun gegevens, bijvoorbeeld met een folder. Als een patiënt bezwaar heeft tegen deze uitwisseling, moet hij dit makkelijk kenbaar kunnen maken bij zijn huisarts.

Uitzondering

Als huisarts en huisartsenpost voor het uitwisselen van medische gegevens gebruik maken van een zogeheten schakelpunt, dan mag er alleen worden uitgewisseld met toestemming van de patiënt.

Recht op inzage

Patiënten kunnen inzage krijgen in hun EPD. Dit kunnen ze onder meer doen door in te loggen met DigiD op de pagina van Volg je zorg. De aanvraag kan ook per post gedaan worden. In het overzicht kunnen patiënten zien welke zorgverleners hun patiëntgegevens beschikbaar hebben gesteld en welk soort gegevens (huisartsdossier of overzicht van verstrekte medicijnen) dat zijn. Ook staat in dit overzicht wie deze gegevens hebben opgevraagd en wanneer.