Elektronisch Patienten Dossier (EPD)

Uitwisseling van medische gegevens via een landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van de patiënt. Ook voor regionale uitwisseling kan toestemming vereist zijn. Dit komt voort uit de WGBO en de AVG.