Rechten en plichten van zorgverlener

Niet alleen patiënten hebben rechten en plichten. Ook zorgverleners hebben deze. In dit artikel zetten we de rechten en plichten van de zorgverlener op een rij.

Plichten zorgverlener

De zorgverlener heeft vier plichten:

 1. De zorgverlener is verplicht goede zorg te verlenen aan een patiënt en de rechten van de patiënt te respecteren.
 2. De zorgverlener moet de patiënt medisch noodzakelijke zorg geven. Medisch noodzakelijke zorg is verantwoorde en passende zorg, die doeltreffend en doelmatig is, afgestemd op de behoefte van de patiënt en die patiëntgericht wordt verleend.
 3. De zorgverlener moet een medisch dossier bijhouden waarin alle informatie staat over de gegeven patiëntbehandelingen. Alleen gegevens die voor een goede hulpverlening in de toekomst nodig zijn, worden in het dossier opgenomen. Een zorgvuldig bijgehouden dossier is van belang voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg aan de patiënt.
 4. De zorgverlener moet de identiteit van de patiënt controleren voordat de patiënt gebruik maakt van zorg. De identiteitscontrole is belangrijk, omdat de juiste gegevens gekoppeld worden aan de juiste persoon. Zo voorkom je vergissingen.

Rechten zorgverlener

De zorgverlener heeft twee rechten:

 1. De zorgverlener hoeft niet altijd te doen wat een patiënt of vertegenwoordiger van de patiënt vraagt. Kortom, de zorgverlener heeft het recht om zijn eigen beslissingen te nemen. Deze beslissingen neemt de zorgverlener op basis van zijn deskundigheid en overtuiging.
 2. Ondanks dat een zorgverlener verplicht is om goede zorg te leveren, kan een zorgverlener besluiten om te stoppen met een behandeling. Deze keuze wordt gemaakt als de behandeling medisch zinloos is. Dit wordt ook wel ‘medisch zinloos handelen’ genoemd. Uiteraard wordt er in zo’n situatie van de zorgverlener verlangt dat de keuze in goed overleg met de patiënt wordt gemaakt.

  Er zijn verschillende situaties waarin er gekozen kan worden om een behandeling te stoppen:
  * de zorgverlener vindt dat de behandeling weinig of geen resultaat zal hebben
  * de behandeling is erg zwaar en staat niet in verhouding tot het verwachte resultaat
  * de behandeling zorgt er niet voor dat de patiënt op een bepaald niveau kan functioneren
  * niet-medische redenen, bijvoorbeeld bejegening door de patiënt.