Medische gegevens in leerlingendossier

Mogen (para)medische gegevens van een leerling opgenomen worden in zijn/haar leerlingendossier?

In beginsel geldt voor medische gegevens een verwerkingsverbod. Op grond van de UAVG is het verwerken van medische gegevens wel toegestaan als die gegevens nodig zijn om speciale voorzieningen te treffen in het kader van de gezondheid van de leerling. In dit kader gelden de algemene regels, dat er niet meer mag worden verwerkt dan noodzakelijk is om het doel (de ondersteuning/ voorziening/ begeleiding) te bereiken. Wel moet er voor de gegevensverwerking ook een geldige grondslag zijn.

Minderjarigen

Ook voor het verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen zijn meerdere grondslagen mogelijk. In het geval er een beroep wordt gedaan op de grondslag ‘toestemming’, zullen de ouders toestemming moeten geven voor het verwerken van deze gegevens. Zie voor toestemming van minderjarigen hier.