Opiatenlijst

Mag de naam van de patiënt worden genoteerd op de opiatenregistratielijst?

De AVG geeft aan dat er alleen gegevens van betrokkenen gebruikt mogen worden als daarvoor een grondslag bestaat. Eén van de mogelijke grondslagen waarop een zorgverlener een beroep kan doen is dat er sprake is van een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te verwerken. Het Opiumwetbesluit geeft aan dat de naam van de patiënt/cliënt genoteerd moet worden op een opiatenregistratielijst bij het gebruik van opiaten. Er is in dit geval dus sprake van een wettelijke verplichting. Die wettelijke verplichting dient als grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Bewaartermijn:

Een zorginstelling moet een toedieningslijst 2 jaar bewaren. Na die periode hoeft het niet meer bewaard te worden. Dus ook niet op een computer. In het patiëntendossier moet het uiteraard wel bewaard blijven. Ook bij het inscannen van de opiatenregistratielijst (bijvoorbeeld omdat deze vol is), blijft de bewaartermijn van 2 jaar gehandhaafd.

Zie ook de pagina over de bewaartermijn van toedienlijsten op de website van de IGJ.

Medisch dossier:

Zorgverleners zijn verplicht een medisch dossier bij te houden. De hulpverlener neemt gegevens in het dossier op die nodig zijn voor een goede zorgverlening. Dit kan betekenen dat de zorgverlener de keuze maakt om de voorgeschreven opiaten eveneens in het medisch dossier op te nemen. Het medisch dossier wordt in beginsel 20 jaar bewaard. Lees hier meer over op onze pagina bewaartermijnen.