Recht op inzage dossier overledene

Hoofdregel: geen inzage in dossier overledene.

Nabestaanden, waaronder erfgenamen, hebben geen recht op inzage in het dossier van een overledene, omdat het medisch dossier ook na overlijden onder het medisch beroepsgeheim valt. Het medisch beroepsgeheim eindigt dus niet bij  overlijden.. Dit geldt in het bijvoorbeeld ook voor de verzekeraar of politie/justitie. Toch kent deze hoofdregel ook uitzonderingen.

In de volgende gevallen mag je het medisch dossier van een overledene wél inzien:

  • wanneer de patiënt tijdens zijn leven toestemming heeft gegeven.
  • wanneer een nabestaande of voormalig vertegenwoordiger van de patiënt een mededeling van een incident heeft ontvangen op grond van de Wkkgz.
  • Iemand heeft een zwaarwegend belang bij inzage in het dossier. Voorbeelden van een zwaarwegend belang zijn:
    - de aanvrager vermoedt dat sprake is een medische fout.
    - de voormalig vertegenwoordiger van de overleden patiënt wil het dossier inzien omdat hij zich moet verdedigen in een civiele procedure.
  • wanneer het inzageverzoek wordt gedaan door de ouders of voogd van een overleden kind dat jonger is dan 16 jaar. Voor hen geldt een bijzondere regeling van inzage.

Conclusie

Nabestaanden hebben geen recht op inzage in het medisch dossier van een overledene. Op de hoofdregel bestaan enkele uitzonderingen. Nabestaanden moeten duidelijke omstandigheden aanvoeren om aannemelijk te maken dat ervan een uitzondering sprake is. Wanneer het medisch beroepsgeheim doorbroken wordt, zal er nooit meer gedeeld worden dan nodig is voor de doel van de doorbreking.