Patientenplichten

Patiënten hebben niet alleen rechten, ze hebben ook plichten.

Niet alleen de verplichtingen van zorgverleners zijn wettelijk vastgelegd, ook die van patiënten. Al zijn het wettelijk vastleggen van deze patiëntenplichten niet bedoeld voor zorgverleners om deze af te kunnen dwingen. Het niet-nakomen van de patiëntenplichten kan wel gevolgen hebben voor de behandelovereenkomst.

De patiënt heeft de volgende patiëntenplichten:

  1. De patiënt informeert de arts zo goed mogelijk
  2. De patiënt werkt zo veel mogelijk mee aan de behandeling
  3. De patiënt betaalt de hulpverlener of zorginstelling

Veel patiënten wijken bewust of onbewust af van de met de zorgverlener afgesproken behandeling. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Patiënten vergeten het, willen liever geen geneesmiddelen gebruiken of stoppen vanwege bijwerkingen. Wanneer de zorgverlener erin slaagt een vertrouwensrelatie op te bouwen met de patiënt, is de kans groot dat de patiënt beter mee zal werken aan de behandeling.