Vernietiging medisch dossier

Patiënten hebben in principe recht op vernietiging van bepaalde delen uit hun medisch dossier of van het hele dossier. Ongeacht of hierin relevante gegevens staan.
Een medisch dossier wordt vernietigd als de bewaartermijn van 20 jaar is afgelopen en er geen redenen zijn om medische gegevens langer te bewaren. Als een patiënt dit wil, kan hij zijn zorgverlener (zoals huisarts, tandarts of specialist in het ziekenhuis) vragen om de gegevens eerder te vernietigen.

Twee uitzonderingen

De zorgverlener kan een medisch dossier niet vernietigen als:

  1. een voorschrift of wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten blijven;
  2. als gegevens bewaard moeten blijven vanwege het belang van iemand anders.

Reactie op verzoek

Aan de vraag om vernietiging van het medisch dossier door een patiënt, moet de zorgverlener binnen 1 maand, met de mogelijkheid van maximaal 2 maanden verlenging, voldoen. Weigert een zorgverlener het verzoek, dan moet hij de redenen daarvoor (liefst schriftelijk) aan de verzoeker (meestal patiënt) mededelen.

Wordt alleen een bepaald onderdeel uit het medisch dossier vernietigd? Dan kan een zorgverlener in het dossier vermelden dat een deel op verzoek is vernietigd en op wiens verzoek dat is gebeurd.