Toestemming uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorgverleners

Voor BIG-geregistreerde zorgverleners geldt het medisch beroepsgeheim. De patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat informatie die hij of zij aan de zorgverlener verschaft niet zonder zijn of haar toestemming of zonder dat de wet het toestaat met anderen wordt gedeeld.

Wanneer er toestemming nodig is voor het uitwisselen van patiëntgegevens en wanneer niet, verschilt. De regels die daarbij gelden, liggen namelijk vast in verschillende wetten. Als het gaat om uitwisseling van patiëntgegevens dan is dit voornamelijk geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG (U)AVG), de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), en in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

In onderstaande factsheet lees je hier meer over. Let op: het gaat hier alléén over toestemming van de patiënt voor het uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorgverleners. Het gaat dus niet over de toestemming die de patiënt moet geven voor het uitvoeren van een medische behandeling.