Elektronische inzage

Is het recht op elektronische inzage een ander inzagerecht dan onder de WGBO of de AVG?

Het inzagerecht uit de Wabvpz is inhoudelijk dezelfde als die onder de WGBO en/of de AVG. Alleen is dit de elektronische variant.

In de Wabvpz is wel opgenomen dat elektronische afschriften kosteloos verschaft moeten worden. In de AVG is dit ook het geval, echter mogen voor extra afschriften kosten in rekening worden gebracht.

Zie voor meer informatie over hoe je elektronisch inzage kunt verlenen onder rechten van betrokkenen, (elektronisch) inzage verlenen.