(Elektronisch) inzage verlenen

De vorm van inzage staat vrij, als het maar op een veilige manier gebeurt. De NEN geeft richtlijnen waaraan een organisatie in de gezondheidszorg zich moet houden. In het Besluit elektronische gegevensverwerking zorgaanbieders (Begz) is de NEN 7510, 7512 en 7513 voor zorgaanbieders per 1 januari 2018 verplicht gesteld. Het doel van deze richtlijnen is om de informatievoorziening in de zorg op de juiste manier te beveiligen.

N.B. Bovenstaande laat het “recht op kopieën” onverlet. Zowel de AVG als de WGBO geven recht op kopieën. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de FAQ “Recht op inzage in de zorg en het sociaal domein”.

Wabvpz - Elektronische inzage

Het recht van de patiënt op elektronische inzage houdt niet per definitie in dat de inzage online (via internet) moet worden gegeven. De vorm waarop er elektronisch inzage kan worden verleend is niet expliciet in de Wabvpz beschreven. Dit betekent dat een PDF mag, maar een portal ook. Inzage op een scherm bieden bij de zorgaanbieder behoort zelfs - theoretisch - tot de mogelijkheden. Dit is ons inziens echter niet wenselijk aangezien dit (mogelijk) niet aansluit bij de laatste stand der techniek.

N.B. Op grond van de AVG moeten eventueel wel kopieën kunnen worden verstrekt. Zie hierboven.