Verschil "push"- en "pull"-verkeer

Wat is het verschil tussen push- en pull-verkeer?

Met pull-verkeer wordt bedoeld dat een zorgaanbieder gegevens uit het patiëntendossier kan inzien die eerder door een andere zorgverlener elektronisch ter beschikking is gesteld. Een voorbeeld van een elektronisch systeem waarbij er sprake is van pull-verkeer is het Landelijk Schakelpunt (LSP). 

Met push-verkeer stuurt een zorgververlener een gericht bericht naar een andere zorgverlener die een behandelrelatie heeft met de patiënt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een patiënt wordt verwezen naar een medisch specialist.

De Wabvpz richt zich specifiek op pull-verkeer, dus op uitwisselingssystemen waarin gegevens zijn neergezet die later opgehaald kunnen worden.