BoZ

ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN werken samen in de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ).

De BoZ biedt de leden drie functies:

  1. gezamenlijke belangenbehartiging
  2. afstemming van beleid en belangenbehartiging
  3. informatie en kennisuitwisseling

De BoZ biedt de branches een voertuig om - als dat meerwaarde biedt voor alle brancheorganisaties - in gezamenlijkheid op te trekken.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht
Postadres: Postbus 9696, 3506 GR Utrecht
Website BoZ