NVZ

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. Wij behartigen de belangen van onze leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak.

NVZ werkt samen met ActiZ, GGZ Nederland, NFU en VGN in de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ).