SWN

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor sociaal werk in Nederland. De vereniging werkt samen met de sociaalwerkorganisaties aan sterk sociaal werk.

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de leden door politieke lobby en profilering van het sociaal werk als innovatieve, onmisbare branche. Sociaal Werk Nederland onderstreept die rol in overleggen met ministeries, de politiek, gemeenten en samenwerkingspartners. We sluiten coalities met andere brancheorganisaties om integraal werken op lokaal en regionaal niveau te bevorderen en we zoeken de publiciteit als brandende kwesties daarom vragen.
AVG-dossier van Sociaal Werk Nederland

Contactinformatie:
Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht
Voor AVG-vragen heeft Sociaal Werk Nederland een apart e-mailadres.